ورود به ناحیه‌ی ‌کاربری در صورتی که دوره‌ای خریداری کرده اید، پسورد شما شماره‌ی موبایلتان می‌باشد.
یا
در صورتی که دوره‌ای خریداری کرده اید، پسورد شما شماره‌ی موبایلتان می‌باشد.
ورود با گوگل
موسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان     اصفهان،خیابان حکیم نظامی، ابتدای خ حسین آباد، پلاک 9     03131312011-03131312012